TRA CỨU THUẬT NGỮ: (5)

  • PROTOTYPING / TẠO MẪU
  • Prorotyping là gì? Prototyping: là thuật ngữ khoa học mô tả quá trình thực nghiệm tạo mẫu từ các ý tưởng thiết kế thành các vật thể thực. Có thể hiểu như đây là một công đoạn được lặp đi lặp lại để đưa ra được refining prototype (nguyên mẫu chất lượng tốt) trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt các sản phẩm cuối cùng. Prorotype là…
  • RAPID PROTOTYPING / TẠO MẪU NHANH
  • Rapid prototyping là gì? Rapid prototyping là gì? Là một thuật ngữ kỹ thuật mô tả cho việc tạo mẫu nhanh. Tức là tập hợp các kỹ thuật chế tạo nhanh chóng mô hình của một sản phẩm, linh kiện hay chi tiết lắp ráp bằng việc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số (CAD – Computer Aided Design).  Trong ngành thiết kế và công nghệ hiện nay,…
  • 3D / 3 CHIỀU
  • 3D là gì: 3D là cụm từ viết tắt của Three Dimension, có nghĩa là 3 chiều, thường để mô tả các tập dữ liệu có thể hiện được 3 chiều không gian: dài x rộng x sâu. Hình ảnh 3D vì vậy sẽ chân thực và giống thật hơn so với mình ảnh mô phỏng 2D thông thường. 3D là gì?
  • INFILL / CẤU TRÚC BÊN TRONG, ĐỘ ĐIỀN ĐẦY
  • Infill là gì: Infill là thuật ngữ được dùng để mô tả các cấu trúc bên trong/độ điền đầy của vật thể. Nó có thể hiểu là phần cấu trúc trám bít chỗ hở; vật liệu trám bít chỗ hở v.v… Infill có tác dụng làm cho vật thể chắc chắn hơn. Việc cài đặt thêm cấu trúc bên trong sẽ tăng thời gian in lên.
  • LAYER / LỚP IN
  • Layer là gì? Layer được dùng phổ biến trong ngôn ngữ kỹ thuật với nghĩa là lớp, tầng, mặt cắt v.v… Trong in 3D, mẫu in được tạo thành bằng cách xếp chồng nhiều lớp vật liệu (nhiều layer) lên nhau: Mỗi layer là một lớp in. Khi bạn setup thông số layer càng thấp, thì độ mịn mẫu in càng cao và ngược lại. Cùng một mẫu in,…