TRA CỨU THUẬT NGỮ: G (1)

  • G-CODE / MÃ G
  • G-Code là gì? dịch sang tiếng Việt là mã G, là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trong điều khiển máy in 3D hay một số máy CNC. Nói cách khác, G-Code là ngôn ngữ mà máy tính điều khiển một cỗ máy có thể đọc được và truyền đạt tất cả các lệnh cần thiết cho chuyển động và các hành động khác. …