TRA CỨU THUẬT NGỮ: B (3)

  • BINDER JETTING / PHUN CHẤT KẾT DÍNH
  • Binder Jetting là gì? Binder Jetting là gì? – Phun chất kết dính là một phương pháp trong công nghệ in 3D dạng bột. Theo đó, một chất kết dính được lắng đọng một cách có chọn lọc trên lớp bột, liên kết các hạt bột lại với nhau để tạo thành hình dạng lớp cố định như mong muốn.  Quá trình chế tạo sản phẩm bằng kỹ…
  • BED LEVELING / CÂN BÀN
  • Bed Leveling là gì? Bed Leveling – Cân bàn, là quá trình căn chỉnh bàn in của máy in 3D FDM sao cho cân đối và đồng đều ở cả 3 trục tọa độ X, Y, Z. Thực tế vận hành máy in cho thấy, việc bàn in không được cân dẫn đến rất nhiều lỗi hỏng trong quá trình vận hành máy in 3D. Chính vì vậy,…
  • BIG DATA / DỮ LIỆU LỚN
  • Big data là gì? Big data là gì? – dữ liệu lớn là thuật ngữ để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp. Độ lớn đến mức vượt xa khả năng của các phần mềm thông thường để thu thập, hiển thị, quản lý và xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý. Cùng với một số công nghệ khác (Cloud…