TRA CỨU THUẬT NGỮ: F (2)

  • Firmware / Phần mềm cơ sở máy in 3D
  • Firmware là gì? Firmware là gì? Là các chương trình phần mềm được sử dụng để chuyển đổi đầu vào từ phần mềm Slicer thành đầu ra mà phần cứng của máy in 3D có thể hiểu được và hoạt động. Có thể coi Firmware là sự liên kết giữa phần mềm và phần cứng trong quá trình in 3D. Theo đó, nó sẽ xảy ra bất cứ…
  • FDM / CÔNG NGHỆ IN SỢI NHỰA
  • FFF / FDM là gì? FDM (Fused Deposition Modelling) hay còn được gọi là Fused Filament Fabrication (FFF) là một kỹ thuật trong công nghệ in 3D sử dụng vật liệu là polymer nhựa nhiệt dẻo dạng sợi để tạo ra các vật thể 3D bằng cách chồng các lớp vật liệu lên nhau. Công nghệ in FDM được phát triển bởi S. Scott Crump, cho đến năm…