TRA CỨU THUẬT NGỮ: D (4)

  • DEVELOPER / NGƯỜI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
  • Công việc của Developer là làm gì? Công việc của Developer (Dev) hay còn có tên gọi khác là Coder, là những người phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình để xây dựng, thiết kế và bảo trì các chương trình, phần mềm và ứng dụng.  Có thể nói, developer là những người giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển của bất kỳ…
  • DATASHEET / BẢNG DỮ LIỆU
  • Datasheet là gì? Là các bảng dữ liệu hay còn gọi là các bảng thông số kỹ thuật. Theo đó, các thông tin về một sản phẩm được tổng hợp thành dạng tài liệu viết hoặc điện tử. Datasheet được tạo, lưu trữ và phân phối thông qua hệ thống quản lý thông tin sản phẩm hoặc quản lý dữ liệu sản phẩm. Bảng thông số kỹ thuật…
  • DIGITAL MANUFACTURING / SẢN XUẤT KỸ THUẬT SỐ
  • Digital Manufacturing là gì? Digital Manufacturing là gì? Là quá trình sản xuất kỹ thuật số, hiểu đơn giản là ứng dụng hệ thống máy tính vào các dịch vụ, chuỗi cung ứng, sản phẩm và quy trình sản xuất. Công nghệ sản xuất kỹ thuật số là một cách tiếp cận tích hợp cho quá trình sản xuất. Từ thiết kế cho đến sản xuất và cuối…
  • DELTA ROBOT
  • Delta Robot là gì? Robot Delta là một loại robot song song cấu tạo chính gồm 3 cánh tay có khớp lăng trụ được nối với khớp quay ở bệ cố định.  Loại robot này được sử dụng khá phổ biến ở công đoạn gắp thả và đóng gói trong các nhà máy sản xuất. Lịch sử hình thành của loại robot này Delta Robot được phát minh…