TRA CỨU THUẬT NGỮ: E (4)

  • ECO MANUFACTURING / SẢN XUẤT SINH THÁI
  • Eco Manufacturing là gì? Eco manufacturing (resource-efficient manufacturing) – Sản xuất sinh thái là hệ thống sản xuất tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên. Theo đó, các doanh nghiệp nỗ lực để trở nên thân thiện hơn với môi trường. Họ thực hiện thông qua việc sử dụng ít tài nguyên hơn và tối ưu hóa việc sử dụng chúng.…
  • ELEPHANT’S FOOT / CHÂN VOI
  • Elephant’s Foot là gì? Là một thuật ngữ trong công nghệ in 3D FDM được gọi là “chân voi” để chỉ việc lớp đầu tiên hoặc một vài lớp đầu tiên in rộng hơn mong muốn.  Elephant’s Foot là gì? Một sản phẩm in FDM có hiện tượng chân voi. Phần lớn hiện tượng chân voi được coi là không đáng chú ý và không quan trọng. Tuy…
  • ENCLOSURE / BUỒNG IN 3D
  • Enclosure là gì? – Một thuật ngữ trong công nghệ in 3D được gọi là “buồng in” để cung cấp một môi trường kiểm soát bên trong và xung quanh máy in 3D. Mặc dù enclosure không nhất thiết phải có, tuy nhiên, nếu có, nó mang lại nhiều lợi ích bao gồm: Kiểm soát nhiệt độ trong môi trường in tốt hơn, làm giảm hiện tượng cong…
  • EXTRUDER / HỆ THỐNG ĐÙN
  • Extruder là gì? – Hệ thống đùn bao gồm một loạt các bộ phận trong máy in 3D FDM có tác dụng điều khiển việc di chuyển và xử lý sợi nhựa.   Một số người nghĩ rằng extruder chỉ là động cơ và các bộ phận liên quan đẩy và kéo sợi nhựa. Những người khác lại cho rằng extruder bao gồm toàn bộ cả động cơ và…