ECO MANUFACTURING / SẢN XUẤT SINH THÁI

Định nghĩa

Eco Manufacturing là gì?

Eco manufacturing (resource-efficient manufacturing) – Sản xuất sinh thái là hệ thống sản xuất tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên. Theo đó, các doanh nghiệp nỗ lực để trở nên thân thiện hơn với môi trường. Họ thực hiện thông qua việc sử dụng ít tài nguyên hơn và tối ưu hóa việc sử dụng chúng.

Nói cách khác, sản xuất sinh thái chính là sản xuất tiết kiệm tài nguyên. Nó không chỉ cần thiết để đạt được tăng trưởng xanh bền vững mà còn mang ý nghĩa về mặt kinh tế.

Trong ngành sản xuất, eco manufacturing đã giải quyết rất tốt vấn đề tái chế và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Có 3 cấp độ đổi mới chính trong hệ thống sản xuất sinh thái bao gồm:

 • Hiệu suất quy trình.
 • Thiết kế sản phẩm.
 • Tối ưu hóa chuỗi giá trị.
eco manufacturing là gì
Eco Manufacturing là gì?

Hiệu suất quy trình trong hệ thống sản xuất sinh thái

Có nhiều quy trình thường chạy đồng thời trong các hệ thống sản xuất sinh thái phức tạp. Tuy nhiên, vẫn có thể đạt được hiệu quả ở một số phạm vi bao gồm:

 • Giảm thiểu hao mòn dụng cụ bằng cách cải tiến hình dạng hoặc vật liệu được sử dụng.
 • Tối ưu hóa chất lỏng trong vận hành máy móc và nguồn cung cấp (nước và chất bôi trơn).
 • Thông qua việc tối ưu hóa quy trình để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn chất thải.
 • Cải tiến quy trình sản xuất, quy trình làm sạch và áp dụng hệ thống tái chế nâng cao.

Thiết kế sản phẩm trong hệ thống sản xuất sinh thái

Vòng đời của một sản phẩm bắt đầu từ việc lựa chọn vật liệu thiết kế và kết thúc với khả năng tái chế. 

Trong sản xuất sinh thái, một số quyết định về thiết kế có tác động rất lớn đến việc tiêu thụ tài nguyên và kinh tế bao gồm:

 • Trọng lượng và kích thước của thiết kế sản phẩm.
 • Số lượng thành phần của sản phẩm.
 • Bao bì thiết kế sản phẩm.

Vì vậy, chúng ta cần đưa ra các giải pháp để có được thiết kế sản phẩm đạt hiệu quả về mặt sinh thái, tăng tuổi thọ và tính tái chế.

Tối ưu hóa chuỗi giá trị

Khi toàn bộ chuỗi giá trị được tối ưu hóa, chính là lúc tài nguyên được tiết kiệm lớn nhất. Trong hệ thống sản xuất sinh thái, tối ưu hóa chuỗi giá trị có thể được giải quyết thông qua việc tiêu thụ tài nguyên đầu vào và đầu ra.

 • Đầu vào: nguyên liệu thô và hàng hóa bán tinh chế khác.
 • Đầu ra: sản phẩm, sản phẩm phụ, chất thải, lưu trữ, đóng gói, vận chuyển và tái chế bao bì.

DIGMAN GIẢI THÍCH

Trên đây là một số thông tin cung cấp những khái niệm cơ bản về Eco Manufacturing – Sản xuất sinh thái. Và chúng tôi là DIGMAN, với hy vọng mang đến những kiến thức hữu ích đến với độc giả đang có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay sự góp ý nào, bạn đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ cho chúng tôi để bài viết thêm hoàn hảo hơn.

Góp Ý