TRA CỨU THUẬT NGỮ: I (3)

  • INTERNET OF THINGS / INTERNET VẠN VẬT
  • Internet Of Thing là gì? Internet Of Things (IoT) được gọi là Internet vạn vật, mô tả mạng lưới các đối tượng vật lý được nhúng với các cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác nhằm mục đích kết nối và trao đổi với các thiết bị và hệ thống khác qua Internet. Cùng với một số công nghệ khác (Cloud Computing, big data, AI và…
  • INDUSTRY 4.0 / CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
  • Industry 4.0 là gì? Industry 4.0 là gì? Công nghiệp 4.0 – Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tức là sự chuyển đổi kỹ thuật số lên một cấp độ hoàn toàn mới với hệ thống vật lý mạng làm nền tảng. Ví dụ như robot thông minh, công nghệ AI. Công nghiệp 4.0 sử dụng các hệ thống điều khiển hiện đại. Bao gồm hệ…
  • INFILL / CẤU TRÚC BÊN TRONG, ĐỘ ĐIỀN ĐẦY
  • Infill là gì: Infill là thuật ngữ được dùng để mô tả các cấu trúc bên trong/độ điền đầy của vật thể. Nó có thể hiểu là phần cấu trúc trám bít chỗ hở; vật liệu trám bít chỗ hở v.v… Infill có tác dụng làm cho vật thể chắc chắn hơn. Việc cài đặt thêm cấu trúc bên trong sẽ tăng thời gian in lên.