INDUSTRY 4.0 / CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Định nghĩa

Industry 4.0 là gì?

Industry 4.0 là gì? Công nghiệp 4.0 – Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tức là sự chuyển đổi kỹ thuật số lên một cấp độ hoàn toàn mới với hệ thống vật lý mạng làm nền tảng. Ví dụ như robot thông minh, công nghệ AI.

Công nghiệp 4.0 sử dụng các hệ thống điều khiển hiện đại. Bao gồm hệ thống phần mềm nhúng, truy cập dữ liệu thời gian thực, sử dụng địa chỉ internet để kết nối và được định dạng thông qua IoT (Internet of Things).

công nghiệp 4.0
Sơ đồ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 (1.0) đến lần 4 (4.0).

DIGMAN GIẢI THÍCH

Một số nguyên lý trong mô hình công nghiệp 4.0

 • Khả năng tương tác giữa tất cả các yếu tố trong nhà máy (hệ thống vật lý không gian mạng, hệ thống thông tin, robot, v.v…).
 • Sự chuyển đổi từ hệ thống điều khiển công nghiệp trung tâm sang hệ thống điều khiển tự động hóa bởi các sản phẩm/máy móc thông minh.
 • Khả năng thu thập, phân tích lượng lớn dữ liệu cho phép kiểm soát và tối ưu các quy trình.
 • Khả năng tạo ra các mô hình nhà máy ảo hoặc một sản phẩm mô phỏng ảo.
 • Định hướng dịch vụ theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Đó là những khách hàng ngày càng khắt khe. Họ coi trọng tốc độ, hiệu quả (chi phí) và các dịch vụ đổi mới có giá trị gia tăng.

Một số công nghệ được phát minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ở thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – thời đại của internet, các công nghệ mới dần được phát minh và thay đổi gần như hoàn toàn cách vận hành của các doanh nghiệp hiện nay.

 • Điện toán đám mây (cloud): cho phép người dùng lưu trữ thông tin trên các nền tảng phát triển phần mềm, máy chủ.
 • Dữ liệu lớn (big data): cho phép các doanh nghiệp có thể thu thập và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
 • Trí tuệ nhân tạo (AI): thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Tạo ra những cỗ máy thông minh hoạt động và phản ứng như con người.
 • Tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA): là quá trình sử dụng các robot được thiết lập bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để thực thi tự động các công việc trong doanh nghiệp.
 • Công nghệ in 3D: là công nghệ sản xuất đắp dần cho phép tạo ra các vật thể 3D. Chúng được tạo bằng cách đắp dần từng lớp vật liệu lên nhau.
 • Ngoài ra, còn một số công nghệ khác phải kể đến như data mining (khai thác mở dữ liệu), MES (hệ thống thực thi sản xuất), v.v…

4 lợi ích to lớn của Industry 4.0 đối với nền công nghiệp sản xuất toàn cầu

 • Phát triển công nghệ tăng tốc.
 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 • Tăng năng suất và doanh thu.
 • Dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Như vậy, công nghiệp 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bằng việc tích hợp kỹ thuật số và hệ thống vật lý mạng đã mang lại những giá trị thông minh gần như vô hạn. Nó giúp cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm, năng suất hoạt động, thời gian tiếp thị,…

Góp Ý