TRA CỨU THUẬT NGỮ: U (1)

  • UV UNWRAPPING / MỞ LƯỚI UV
  • UV Unwrapping là gì? Là quá trình mở lưới của mô hình 3D để người thiết kế dễ dàng bọc các kết cấu 2D phù hợp. U và V là trục ngang và trục dọc của không gian 2D (X, Y,  Z trong không gian 3D). Khi lưới đa giác đã được mở, bước tiếp theo là đặt nó vào bản đồ UV. UV unwrapping là rất cần…