TRA CỨU THUẬT NGỮ: K (2)

  • KANBAN
  • Kanban là gì? Là một tiêu chuẩn sản xuất với mục tiêu chính là tối đa hóa cung cấp các giá trị đến khách hàng thông qua sản lượng và chất lượng liên tục, nhanh chóng. Kanban là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trong hệ thống QA và QC. Kanban cho phép các doanh nghiệp hình dung rõ hơn về quá trình của mình. Do đó,…
  • KAIZEN / CẢI TIẾN LIÊN TỤC
  • Kaizen là gì? Là một thuật ngữ tiếng Nhật được đặt ra trong thời kỳ sau Thế chiến thứ hai khi các doanh nghiệp đang tìm cách đối phó với ảnh hưởng của chiến tranh.  Mục đích chính của kaizen là tập trung vào nguồn nhân lực và quy trình để tạo ra một doanh nghiệp hoạt động lâu dài và thành công. Kaizen là một trong những…