TRA CỨU THUẬT NGỮ: T (3)

  • TEXTURING / TẠO KẾT CẤU
  • Texturing là gì? Là công đoạn bao hàm unwrapping trong quá trình tạo ra một mô hình 3D thực tế. Theo đó, người thiết kế tạo và áp dụng các kết cấu vào 3D Model của mình. Vậy kết cấu 3D là gì? Kết cấu 3D là mảng các pixel màu tạo thành hình ảnh. Kết cấu có nhiều định dạng khác nhau như: kết cấu RGB, kết…
  • TESTER / NGƯỜI KIỂM TRA PHẦN MỀM
  • Công việc của Tester là làm gì? Công việc của Tester là người kiểm tra phần mềm để tìm kiếm các lỗi (bug), sai sót, trục trặc hay bất cứ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của phần mềm hoặc ứng dụng máy tính. Tester là một phần của bộ phận quản lý chất lượng (QA và QC) và đóng vai trò không thể…
  • TEMPERATURE SENSOR / CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ
  • Temperature Sensor là gì? Temperature Sensor là gì? Cảm biến nhiệt độ – một thiết bị dùng để đo sự biến đổi của nhiệt độ. Theo đó, cảm biến sẽ đưa ra một tín hiệu và chuyển tín hiệu đó thành dữ liệu điện tử để ghi lại và giám sát sự thay đổi của nhiệt độ. Nhiệt độ trên cơ sở vật lý được định nghĩa là…