TRA CỨU THUẬT NGỮ: Z (1)

  • ZERO DEFECTS / KHÔNG CÓ LỖI
  • Zero defects là gì? Không có lỗi, hay còn gọi là nâng cao chất lượng. Đây là một yếu tố chính dẫn đến thành công trong bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong các tổ chức sản xuất. Zero defects là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trong hệ thống QA và QC. Mục đích chính của zero defects là giảm thiểu số lượng sai…