TRA CỨU THUẬT NGỮ: N (2)

  • NOZZLE / VÒI PHUN
  • Nozzle là gì? – Vòi phun là một bộ phận trong máy in 3D FDM được gắn vào cuối của hệ thống đùn (extruder) và là nơi mà các sợi nhựa được đùn ra ngoài lên bàn in. Khi sợi nhựa được dẫn vào vòi phun, vật liệu nóng chảy sẽ được ép đùn qua một lỗ nhỏ ở đầu vòi để ra bàn in. Nozzle là một…
  • NANOTECHNOLOGY / CÔNG NGHỆ NANO
  • Nanotechnology là gì? Nanotechnology là gì? – Công nghệ nano, là công nghệ sử dụng vật liệu ở kích thước nanomet, có quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử để tạo ra các cấu trúc, thiết bị, hệ thống có ít nhất một đặc tính mới vượt trội. Khi vật liệu được chuyển từ thể khối sang kích thước nano đã xảy ra sự thay…