TRA CỨU THUẬT NGỮ: Q (1)

  • QA VÀ QC / ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  • QA và QC là gì? QA và QC – Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng, là xác định và kiểm soát chất lượng của sản phẩm sao cho đáp ứng được các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mỗi công việc có nhiều khía cạnh khác nhau, bài viết này sẽ đi vào chi tiết. QA (Quality Assurance) – Đảm bảo chất lượng, là bất kỳ quá…