TRA CỨU THUẬT NGỮ: L (4)

  • LEAN MANUFACTURING / SẢN XUẤT TINH GỌN
  • Lean manufacturing là gì? Là một hệ thống sản xuất cải tiến liên tục hoặc lặp đi lặp lại. Theo đó, doanh nghiệp cố gắng tìm cách cải thiện cách thức thực hiện một công việc cụ thể. Mục đích chính của sản xuất tinh gọn là cải tiến liên tục về chất lượng, quy trình, công nghệ, năng suất, an toàn, văn hóa công ty, thái độ…
  • LIMBITLESS SOLUTIONS
  • Limbitless Solutions: là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Mỹ. Tổ chức này sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo ra những cánh tay cơ học dành cho trẻ em lẫn người lớn.
  • LASER CUTTING / CẮT LASER
  • Laser Cutting là gì? Là thuật ngữ kỹ thuật mô tả các hoạt động cắt laser. Tức là, kĩ thuật này dùng tia laser có cường độ sáng cao và năng lượng lớn để chiếu vào vật liệu cần cắt và cắt vật liệu thành các đường cắt, hoa văn theo biên dạng của bản vẽ có sẵn. Laser Cutting là gì?
  • LAYER / LỚP IN
  • Layer là gì? Layer được dùng phổ biến trong ngôn ngữ kỹ thuật với nghĩa là lớp, tầng, mặt cắt v.v… Trong in 3D, mẫu in được tạo thành bằng cách xếp chồng nhiều lớp vật liệu (nhiều layer) lên nhau: Mỗi layer là một lớp in. Khi bạn setup thông số layer càng thấp, thì độ mịn mẫu in càng cao và ngược lại. Cùng một mẫu in,…