TRA CỨU THUẬT NGỮ: O (1)

  • OPTICAL SENSOR / CẢM BIẾN QUANG HỌC
  • Optical Sensor là gì? Optical Sensor là các cảm biến quang học, thiết bị chuyển đổi ánh sáng hoặc sự thay đổi ánh sáng thành tín hiệu điện tử có thể đọc được bởi một đầu thu.  Cảm biến quang học được sử dụng để phát hiện, đếm hoặc định vị các bộ phận mà không cần tiếp xúc.  Bản chất của cảm biến quang học là phát…