LAYER / LỚP IN

Định nghĩa

Layer là gì?

Layer được dùng phổ biến trong ngôn ngữ kỹ thuật với nghĩa là lớp, tầng, mặt cắt v.v…

Trong in 3D, mẫu in được tạo thành bằng cách xếp chồng nhiều lớp vật liệu (nhiều layer) lên nhau:

  • Mỗi layer là một lớp in.
  • Khi bạn setup thông số layer càng thấp, thì độ mịn mẫu in càng cao và ngược lại.
  • Cùng một mẫu in, nhưng bạn cắt thành càng nhiều layer, thì thời gian in càng lâu. Dĩ nhiên, bề mặt mẫu sẽ càng mịn và độ chi tiết sẽ càng cao hơn.
layer là gì
Layer là gì?

DIGMAN GIẢI THÍCH

Tìm hiểu rõ hơn

Tất cả các công nghệ in 3D đều phải trải qua việc đắp lớp. Công nghệ in 3D dễ nhìn nhận về việc đắp lớp nhất đó là FDM. So với các công nghệ khác thì lớp layer của FDM khá dày nên bề mặt không được mịn. Các công nghệ khác như SLA hay SLS cho ra được những sản phẩm có bề mặt mịn hơn. Tùy vào các công nghệ in hoặc các sản phẩm nói riêng đều phải tinh chỉnh thông số layer. Việc để thông số quá cao hay quá thấp dễn đến việc sản phẩm hoàn thiện bị hư hỏng. 

Bạn có thể xem thêm video sau đây để có hình dung rõ ràng và trực quan hơn về khái niệm layer.

Góp Ý