LIMBITLESS SOLUTIONS

Định nghĩa

Limbitless Solutions: là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Mỹ. Tổ chức này sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo ra những cánh tay cơ học dành cho trẻ em lẫn người lớn.

DIGMAN GIẢI THÍCH

Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức

Tổ chức Limbitless Solutions được thành lập vào năm 2014. Tổ chức được thành lập sau khi một nhóm sinh viên kỹ thuật tại Đại học Trung tâm Florida nghĩ ra sáng kiến cung cấp những bộ phận sinh học bằng phương pháp in 3D dành cho trẻ em khuyết tật.

Kể từ khi thành lập, tổ chức này đã sử dụng công nghệ in 3D như một thành phần quan trọng trong việc phát triển một dòng sản phẩm chân tay giả mới cho trẻ em ở Mỹ. 

Mục tiêu hoạt động của tổ chức Limbitless Solutions là gì?

Mục tiêu của Limbitless Solutions là tạo ra các bộ phận sinh học được in 3D. Đảm bảo sao cho tương thích và phù hợp với từng cá nhân nói chung và những cánh tay giả dành riêng cho trẻ em dị tật bẩm sinh nói riêng. Các thiết kế được phát triển bởi tổ chức này cũng có thể được cung cấp miễn phí. Những hoạt động từ thiện trực tuyến cũng góp phần vào vào những dự án này.

Các dự án nổi bật của tổ chức Limbitless Solutions là gì?

  • Dự án Xavier: dự án là tên cho việc sản xuất một chiếc xe lăn được điều khiển bởi các cảm biến EMG giống như các cánh tay in 3D.
  • Bộ truyện tranh Bionic Kid: năm 2018, Limbitless Solutions đã phát hành một cuốn truyện tranh. Cuốn truyện được viết bởi một đứa trẻ có cánh tay in 3D.
  • Bộ điều khiển trò chơi điện tử: Limbitless Solutions cũng tạo ra các bộ điều khiển trò chơi điện tử. Chúng cũng được dùng trong EMG để vận hành các cánh tay giả.

Góp Ý