INFILL / CẤU TRÚC BÊN TRONG, ĐỘ ĐIỀN ĐẦY

Định nghĩa

Infill là gì: Infill là thuật ngữ được dùng để mô tả các cấu trúc bên trong/độ điền đầy của vật thể. Nó có thể hiểu là phần cấu trúc trám bít chỗ hở; vật liệu trám bít chỗ hở v.v… Infill có tác dụng làm cho vật thể chắc chắn hơn. Việc cài đặt thêm cấu trúc bên trong sẽ tăng thời gian in lên.

DIGMAN GIẢI THÍCH

Trong in 3D, bạn có thể cài đặt rất nhiều kiểu cấu trúc và mật độ điền đầy khác nhau để tối ưu về vật liệu, độ cứng, độ bền và thời gian tạo mẫu.

  • Về mật độ infill: tùy theo yêu cầu in, bạn có thể cài đặt từ 0% (rỗng hoàn toàn) đến 100% (đặc hoàn toàn).
  • Về cấu trúc infill: có rất nhiều kiểu cấu trúc infill với các nguyên tắc liên kết khác nhau. Ví dụ như dạng tổ ong, liên kết chéo, dạng xoáy ốc, dạng khối vuông đồng tâm v.v…

Dưới đây là một số kiểu cấu trúc infill cơ bản:

Infill là gì? - Các loại infill trong in 3D
Infill là gì? – Các loại infill trong in 3D

Bạn cũng có thể xem thêm video sau đây để hiểu thêm về khái niệm infill trong in 3D:

Góp Ý