SUPPORT / CẤU TRÚC CHỐNG ĐỠ

Định nghĩa

Support thường được dùng để mô tả các cấu trúc chống đỡ. Chẳng hạn như: vật chống, cột chống, gối tựa, trụ đỡ, ụ đỡ, giá đỡ, càng đỡ v.v…

Trong in 3D, support là phần cấu trúc được tạo ra để đỡ các chi tiết không được liên kết với bàn in. Phần vật liệu support này sẽ được bóc tách và xử lý để bỏ đi trong quá trình hoàn thiện mẫu sau in (quá trình post processing).

support là gì
Support là gì?

DIGMAN GIẢI THÍCH

Một số lưu ý liên quan đến support trong in 3D mà bạn nên biết:

  • Bạn có thể cài đặt và điều chỉnh các thông số in. Đặt hướng mẫu cũng có thể tối ưu lượng vật liệu cần thiết để làm support.
  • Một kỹ thuật viên in 3D lành nghề có thể giúp tối ưu tới 70% lượng vật liệu support cần thiết cho 1 mẫu in.
  • Support càng nhiều thì thời gian in càng lâu và vật liệu in bị lãng phí càng cao.
  • Các phần mẫu tiếp xúc với support thường có bề mặt không đều, đẹp. Do vậy, khi gỡ support ra thì bạn cần phải xử lý phần mẫu này bằng cách đánh bóng, sơn, bả v.v… Chính vì vậy, việc tối ưu support khi đặt in 3D là rất quan trọng.

Bạn có thể xem thêm video sau để hiểu rõ hơn về support là gì trong in 3D.

 

Góp Ý