MOCKUP / SẢN PHẨM MÔ PHỎNG

Định nghĩa

Mockup là gì?

Mockup là thuật ngữ để chỉ các sản phẩm mô phỏng theo tỉ lệ và kích thước đầy đủ của một linh kiện, thiết bị hoặc vật thể. Mockup cũng có thể được coi là một prototype nếu nó cung cấp ít nhất một phần chức năng của hệ thống và cho phép thử nghiệm thiết kế.

Mockup được tạo ra nhằm giúp các nhóm sản xuất đánh giá và quảng cáo thiết kế của họ. Từ đó tìm ra các lỗi tiềm ẩn và cải tiến tốt hơn cho sản phẩm thực tế.

Mockup cũng được sử dụng để thu nhận ý kiến phản hồi của người dùng sau khi trải nghiệm. Ngày nay, việc tạo ra mockups là không thể thiếu trong quá trình R&D trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

mockup là gì
Mockup là gì? Mockup (sản phẩm mô phỏng) của ô tô bằng công nghệ in 3D.

DIGMAN GIẢI THÍCH

Trước kia, việc tạo ra mockups được làm bằng phương pháp thủ công và gặp nhiều khó khăn. Với công nghệ 4.0, việc làm ra mockup đã trở nên dễ dàng hơn nhiều cho các nhóm thiết kế.

In 3D là một công nghệ phổ biến được ứng dụng cho mục đích tạo mockup của nhiều dự án phát triển sản phẩm hiện nay. 

Một số vấn đề có thể bạn chưa biết về công nghệ in 3D để tạo mockups:

  • 4 phương pháp in 3D chính để tạo ra một mockup chất lượng là SLA, SLS, FDM, SLM. Phương pháp khác nhau sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Trong một số trường hợp, vật liệu in 3D để tạo ra mockup cũng có thể khác so với vật liệu của sản phẩm cuối cùng.
  • Mockup giúp người nghiên cứu hình dung cơ chế lắp ráp của các chi tiết thiết kế. Chúng có sức thuyết phục và gần giống với sản phẩm cuối cùng.
  • Từ việc nghiên cứu trên sản phẩm mô phỏng, các nhóm thiết kế tìm kiếm các lỗi sai về thiết kế cũng như cơ chế hoạt động không như mong muốn, để từ đây đưa ra các sửa đổi lập tức.
  • Mockup cũng được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp về màu sắc của sản phẩm.

Để hiểu rõ hơn về các phương pháp in 3D trong ứng dụng tạo mockup bạn có thể tham khảo dịch vụ in 3d của chúng tôi.

 

Góp Ý