Tag Archives: in 3D

Công nghệ in 3D là gì? Hiểu về in 3D trong 10 phút!

1. Công nghệ in 3D là gì? Khái niệm một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, thì Công nghệ in 3D là quá trình tạo ra các mô hình vật lý (mẫu thực) từ mô hình số hóa (file thiết kế 3D trên máy tính) một cách tự động thông qua các máy in…
Read more

So sánh công nghệ in 3D với CNC trong tạo mẫu nhanh

Công nghệ in 3D còn được gọi là công nghệ sản xuất đắp dần (additive manufacturing). Công nghệ này sử dụng bộ đùn để đẩy từng lớp vật liệu chồng lên nhau, tạo thành khối sản phẩm. Nguyên liệu cho máy in 3D chủ yếu là các vật liệu có thể nóng chảy, như nhựa…
Read more