Tag Archives: gia công CNC

So sánh công nghệ in 3D với CNC trong tạo mẫu nhanh

Công nghệ in 3D còn được gọi là công nghệ sản xuất đắp dần (additive manufacturing). Công nghệ này sử dụng bộ đùn để đẩy từng lớp vật liệu chồng lên nhau, tạo thành khối sản phẩm. Nguyên liệu cho máy in 3D chủ yếu là các vật liệu có thể nóng chảy, như nhựa…
Read more