Category Archives: Tổng quan in 3D

Công nghệ in 3D là gì? Hiểu về in 3D trong 10 phút!

1. Công nghệ in 3D là gì? Khái niệm một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, thì Công nghệ in 3D là quá trình tạo ra các mô hình vật lý (mẫu thực) từ mô hình số hóa (file thiết kế 3D trên máy tính) một cách tự động thông qua các máy in…
Read more