Category Archives: In 3D trong y tế

IN 3D TRONG Y TẾ: 04 ỨNG DỤNG MANG TÍNH CÁCH MẠNG

In 3D trong y tế giúp tạo ra các cơ quan thay thế để cấy ghép; giúp rút ngắn thời gian của các ca phẫu thuật; sản xuất các dụng cụ phẫu thuật cần thiết với một chi phí rẻ hơn; sản xuất chân tay giả. Một số ứng dụng của in 3D trong y…
Read more